Protectia datelor. Politica de confidentialitate.

Din 25 mai 2018, a intrat in vigoare  Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare “Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

In acest sens Beneficiarul declara in moda explicit si isi da acordul in vederea  prelucrarii datelor  cu caracter personal in scop contractual si legal.

Temeiul prelucrarii este constituit din actul de aderare si prevederile legale aplicabile. Pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu actul de aderare si in vederea indeplinirii obligatiilor legale, este posibila comunicarea  acestor  date catre autoritati publice, operatori, terti sau imputerniciti sau altor categorii de destinatari.

Totodata Beneficarul are urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces – inseamna dreptul de a obtine o confirmare din partea Furnizorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal  si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor –  se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie –  vizeaza dreptul de opozitie la prelucrarea datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, beneficiati de  dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare –  se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) –  inseamna dreptul de a solicita  stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; se retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; exista opozitie la prelucrare si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii –  poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Furnizorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul  din Aleea Alexandru 21, sector 1, Bucuresti sau prin e-mail la contact@nobileo.ro